תיק עבודות

הצעה פיסול סביבתי (ההר הלבן) ירוחם

מבט לכיוון צפון

ממבט הציפור

"נווה מדבר"- זכוכית גרוסה(מפעל פניצייה) מים וברזל