תיק עבודות
 

מרפאת צור יגאל קופ"ח כללית

 
 

משרד קבלה

 
 

תחנה לאם ולילד

 
 

המתנה רופאי ילדים

 

מבט המתנה ראשית

 

המתנה לאם ולילד

 
 

מבט מאזור המתנה