תיק עבודות
 

מרכז אזורי אקי"ם חדרה - מבט חזית

 
 

מרכז אזורי אקי"ם חדרה - מבט אחורי

 
 

מרכז אזורי אקי"ם חדרה - לובי כניסה

 
 

מרכז אזורי אקי"ם חדרה - מבט צד

 
 

מרכז אזורי אקי"ם חדרה - מודל