תיק עבודות

מע"ש חדרה-מרכז תעסוקה למוגבלים

מע"ש חדרה-חזית ראשית