תיק עבודות

מסחר ת. דלק ומשרדים עמק חפר

מסחר ומשרדים מבט ממערב

דינמיות מבנית

מבט מהכביש