תיק עבודות

נאור טונקלרוט, מרכז מסחרי - מבט ממערב

נאור טונקלרוט, מרכז מסחרי - שעת ערב

נאור טונקלרוט, מרכז מסחרי - תחנת דלק

נאור טונקלרוט, מרכז מסחרי - מבט מהכביש